ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ സവിശേഷതകള്‍ – ഭാഗം രണ്ട്

ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയായ ബിറ്റ്കോയിനെക്കുറിച്ച് പൊതുവായി നമ്മള്‍ പരിചയപ്പെട്ടു. ബിറ്റ്കോയിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക്

Read more

ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയും ബിറ്റ്കോയിനും – ഭാഗം ഒന്ന്

ബിറ്റ്കോയിൻ ഒരു ‍‍‍ഡിജിറ്റല്‍ കറൻസിയാണെന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കുമറിയാമല്ലോ. ബിറ്റ്കോയിന്റെ നിര്‍വചനം  ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ Dencentralized virtual

Read more

വിന്റോസില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്രധാന സോഫ്റ്റ് വെയറുകളുടെ സ്വതന്ത്രബദലുകള്‍

സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‍വെയറായ ഗ്നുലിനക്സ് ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോഴുള്ള പ്രധാന പരാതികളിലൊന്നാണ് വിന്റോസിലും മാകിലും ലഭിക്കുന്ന

Read more