ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ സവിശേഷതകള്‍ – ഭാഗം രണ്ട്

ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയായ ബിറ്റ്കോയിനെക്കുറിച്ച് പൊതുവായി നമ്മള്‍ പരിചയപ്പെട്ടു. ബിറ്റ്കോയിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക്

Read more

ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയും ബിറ്റ്കോയിനും – ഭാഗം ഒന്ന്

ബിറ്റ്കോയിൻ ഒരു ‍‍‍ഡിജിറ്റല്‍ കറൻസിയാണെന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കുമറിയാമല്ലോ. ബിറ്റ്കോയിന്റെ നിര്‍വചനം  ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ Dencentralized virtual

Read more